Účtovný program ceny

Ceny účtovného programu pre neúčtovníkov a účtovníkov.
Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Balík A – Mini B – Midi C – Maxi
Predplatná doba Mesačná Polročná Ročná Mesačná Polročná Ročná Mesačná Polročná Ročná
Cena balíku 5.00€ / mes. 27.00€ / polrok (4.50€ / mes.) 48.00€ / rok (4.00€ / mes.) 15.00€ / mes. 81.00€ / polrok (13.50€ / mes.) 144.00€ / rok (12.00€ / mes.) 30.00€ / mes. 162.00€ / polrok (27.00€ / mes.) 288.00€ / rok (24.00€ / mes.)
Cena balíku pre účtovníkov 3.75€ / mes. 20.25€ / polrok (3.38€ / mes.) 36.00€ / rok (3.00€ / mes.) 7.50€ / mes. 40.50€ / polrok (6.75€ / mes.) 72.00€ / rok (6.00€ / mes.) 15.00€ / mes. 81.00€ / polrok (13.50€ / mes.) 144.00€ / rok (12.00€ / mes.)
Vytvorené doklady bezplatne 100 dokladov / mes. +0.03€ za každý ďalší doklad bezplatne 500 dokladov / mes. +0.02€ za každý ďalší doklad bezplatne 1500 dokladov / mes. +0.01€ za každý ďalší doklad
Vytvorené mzdy bezplatne 2 mzdy / mes.
+1.00€ za každú ďalšiu mzdu
bezplatne 6 miezd / mes.
+1.00€ za každú ďalšiu mzdu
Úložisko dát bezplatne 1000 MB
+0.40€ za každých ďalších 1000 MB
bezplatne 5000 MB
+0.30€ za každých ďalších 1000 MB
bezplatne 10000 MB
+0.20€ za každých ďalších 1000 MB
Optické rozpoznávanie dokumentov bezplatne 20 strán / mes.
+0.010€ za každú ďalšiu stranu
bezplatne 100 strán / mes.
+0.007€ za každú ďalšiu stranu
bezplatne 500 strán / mes.
+0.005€ za každú ďalšiu stranu

Registrujte sa, a využívajte všetky výhody účtovného programu pre začiatočníkov Mufis!